ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


 

Δελτία Καιρού:


 Δελτίο Καιρού A   Πίνακας Α (τοπική ώρα έκδοσης 0500)

 Δελτίο Καιρού B   Πίνακας Β (τοπική ώρα έκδοσης 1100)

 Δελτίο Καιρού Γ   Πίνακας Γ   Χάρτης (τοπική ώρα έκδοσης 1600)

Δελτία Θάλασσας:


 Δελτίο Θάλασσας A (τοπική ώρα έκδοσης 0530)

 Δελτίο Θάλασσας B (τοπική ώρα έκδοσης 1130)

 Δελτίο Θάλασσας Γ (τοπική ώρα έκδοσης 1700)

 Δελτίο Θάλασσας Δ (τοπική ώρα έκδοσης 2300)

 NAVTEX (ώρα έκδοσης 0500 και 1600 UTC)

Αεροναυτικές Προγνώσεις:


 Πρόγνωση FIR ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ώρα έκδοσης 0400, 1000, 1600 και 2200 UTC)

 Τοπική Πρόγνωση (ώρα έκδοσης 0230, 0830, 1430 και 2030 UTC)

  Κεντρική Σελίδα