ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


 

Διαθέσιμα Αριθμητικά Μοντέλα Πρόγνωσης Καιρού:


Μετεωρολογικές μετρήσεις τελευταίων 10 λεπτών:


 ΤΕΦΙΓΡΑΜΜΑ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ:

      05UTC    11UTC