ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Πληροφορίες Σελίδας


Η ιστοσελίδα αυτή έχει αναπτυχθεί από το προσωπικό του Τομέα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μετεωρολογίας, με σκοπό τη διάθεση προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης καιρού τόσο σε μετεωρολόγους/προγνώστες καιρού όσο και στο ευρύ κοινό. Στη σελίδα αυτή φιλοξενούνται επίσης μετεωρολογικές μετρήσεις από αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίες ενημερώνονται αυτόματα κάθε 10 λεπτά.

Σημειώνεται ότι τα προϊόνται αριθμητικής πρόγνωσης καιρού διατίθενται ως έχουν (μή επεξεργασμένα) και δεν αποτελούν την επίσημη πρόγνωση καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας. Η επίσημη πρόγνωση καιρού είναι διαθέσιμη στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Μετεωρολογίας, στη διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/dom

Για τυχόν Ερωτήσεις/Σχόλια, παρακαλώ όπως απευθύνεστε στον Διευθυντή, Τμήμα Μετεωρολογίας, 1418 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22802935, Φαξ: +357 22305500, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: metservice@dom.moa.gov.cy